• Homect_img
  • Intercert potvrdila ISO sistem kvaliteta

Intercert potvrdila ISO sistem kvaliteta


Dana 06.08.2014. nezavisna eksterna sertifikaciona kuća Intercert izvršila je redovan godišnji nadzor ISO Integrisanog sistema menadžmenta MD&Profy. Orjentisanost ka korisniku i njegovim potrebama, korišćenje naprednih tehnologija i visok kvalitet usluge su vrednosti na kojima insistiramo, i kao takve su prepoznate od strane sertifikacionog tima kao i od naših zadovoljnih korisnika.