Osnovni podaci

PUN NAZIV: MD&Profy Društvo za proizvodnju, marketing i inženjering
SKRAĆENI NAZIV: MD&PROFY DOO BEOGRAD
SEDIŠTE FIRME: Čarlija Čaplina 37
MESTO: Beograd
POŠTANSKI BROJ: 11000
DRŽAVA: Srbija
TELEFON: +381 11 276 23 32
FAX: +381 11 276 17 16
MOBILNI TELEFON: 063 416174
E-mail: informacije@mdprofy.com
BROJ TEKUĆEG RAČUNA I NAZIV BANKE: 160-173861-62, Banca Intesa Beograd
PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ (PIB): 100041328
MATIČNI BROJ: 07545487
ŠIFRA DELATNOSTI: 2620
OBVEZNIK PDV-a: da